Menu

Gebruik maken van onze diensten? Maak een afspraak.

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

Diensten

Administratieve ondersteuning

DGD weet hoe belangrijk het is om als ondernemer uw financiële administratie op orde te hebben, Daarin willen wij u graag ondersteunen. Uw administratie is immers het fundament van uw onderneming. Het voeren van een deugdelijke administratie schept duidelijkheid in uw financiele situatie . Het is bovendien een wettelijke verplichting.

Mogelijke administratieve ondersteuningen

U kunt uw administratie zelf (online) voeren en deze door ons laten controleren, maar u kunt uw administratie ook periodiek bij ons aan leveren, zodat wij deze controleren en verwerken.

Wij kunnen u verder helpen bij het opzetten van de boekhouding, periodiek uw aangifte omzetbelasting verzorgen en ondersteuning bieden bij de keuze van het juiste administratieve softwarepakket.

Tevens kunnen wij u van dienst zijn met het opstellen van begrotingen, budgetten en met het uitwerken van kostprijscalculaties.

Samenstelling jaarrekening

Bij het opstellen van de jaarrekening trachten wij de balansposities en de resultaatoverzichten zo goed mogelijk toe te lichten op basis van de wensen van de ondernemer. Onze jaarrekening is dan ook zo volledig mogelijk ingericht en afgestemd op de specifieke omstandigheden van de onderneming. Hierdoor kunnen zowel de ondernemer als andere belanghebbende partijen, zoals banken de vereiste informatie uit onze rapportering verkrijgen.

Voor rechtspersonen worden ook de publicatierapporten samengesteld die bestemd zijn voor deponering bij het Handelsregister.

Loon- en salarisadministratie

Wij verzorgen uw volledige loon- en salarisadministratie, inclusief aan- en afmeldingen bij de specifieke brancheorganisaties (pensioenen e.d.). Verder ondersteunen wij u bij het opstellen van diverse overeenkomsten zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Wij beschikken zelf over voldoende kennis voor een goede behandeling van uw loon- en salarisadministratie. Voor specifieke vraagstukken, zoals ontslagprocedures, geschillen met werknemers en/of ander instanties, kunnen wij een beroep doen op specialisten uit ons netwerk.

Belastingaangiften

Wij verzorgen aangiftes voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarbij trachten wij het meest fiscaal optimale rendement te realiseren voor onze klanten. Tevens verzorgen wij aangiften erfbelasting, aangiften recht van schenking en aangiften dividendbelasting.

Tevens verzorgen wij, als belastingadviseur, voor particulieren de aangifte inkomstenbelasting, op basis van een vaste prijsafspraak. Indien er sprake is van aanvullende werkzaamheden, zoals het opstellen van bezwaarschriften en het voeren van procedures e.d. dan maken wij hieromtrent vooraf afspraken met de betrokkene(n).

Indien noodzakelijk of desgewenst kunnen wij een beroep doen op diverse fiscale experts die ieder op hun eigen vakgebied over specifieke kennis beschikken.

Kredietaanvragen & prognoses

Door onze jarenlange financiële en bedrijfseconomische ervaringen in de diverse branches van het midden- en kleinbedrijf kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een kredietaanvraag en/of prognose voor uw onderneming.

Vanzelfsprekend kent u uw eigen branche het beste. Toch blijkt vaak dat het ‘vertalen’ van de branchegegevens in een prognose erg lastig is. Wij steken u graag de helpende hand toe.

Startersbegeleiding

Starters beginnen vaak enthousiast met ondernemen doordat er een goed plan op tafel ligt. Dat enthousiasme wordt al snel geremd door bijvoorbeeld de verplichtingen omtrent het aanmelden bij diverse instanties en de administratie. Bij DGD zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van starters bij het opzetten van hun onderneming. Ook zijn wij op de hoogte van de laatste regels en wetten om starters optimaal voordeel te laten genieten. Wij maken duidelijke afspraken inzake de administratie maar ook over onze prijs. Transparantie en goede communicatie zijn de basis van een fijne samenwerking!

Overnamebegeleiding

Een overname, opvolging of verkoop van een onderneming is vaak een intensief, moeilijk en emotioneel proces. Goed advies, juist ook op financieel en fiscaal terrein, is daarbij onontbeerlijk.

Wij zijn in het verleden bij diverse projecten betrokken geweest en kennen het klappen van de zweep. Zoekt u een onafhankelijk persoon om u te adviseren, neem dan contact met ons op!

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken vanzelfsprekend, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]