Menu

Zoals het hoort!

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

Over DGD

Over DGD

U krijgt een betere visie!

“Bijna iedereen binnen uw bedrijf heeft wel een eigen mening wanneer het gaat om ondernemen. Maar toch mist u echte visie”

Wij adviseren onze klanten pro-actief. Door regelmatig overleg met de klant zijn we in staat om eventuele obstakels, maar ook mogelijkheden, tijdig bij de ondernemer aan te kaarten. We gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar kijken wel over zijn schouder mee.

Onze aanpak

Als administratiekantoor hebben wij minder last van allerlei beperkingen die door de overkoepelende beroepsorganisaties worden opgelegd als het op adviseren aankomt. Het is voor ons dan ook een uitdaging om de ondernemer zodanig te adviseren dat we samen zijn/haar organisatie op een hoger niveau kunnen brengen. Kortom u krijgt een visie van ons waar u echt wat aan heeft!

U krijgt meer kwaliteit!

“Elk jaar betaalt u trouw de niet malse tarieven aan uw accountant en vraagt u zichzelf af wat zijn/haar adviezen u werkelijk hebben opgeleverd”

DGD heeft een platte organisatiestructuur. Het eerste aanspreekpunt voor de ondernemer is altijd een van de drie vennoten van DGD. Zij zijn tevens ondernemer en weten uit eigen ervaring wat u bezig houdt. In ons aannamebeleid kiezen we bewust voor ervaren medewerkers. Zij voelen zich zeer betrokken bij het wel en wee van onze klanten en beschikken over de benodigde dossierkennis. Verder zorgt een hoge mate van automatisering binnen onze organisatie ervoor dat wij op een efficiënte manier aan de wensen van onze klanten kunnen voldoen. Kortom, u krijgt meer kwaliteit en het kost u minder.

U krijgt beter advies!

“U weet exact wat u wilt, maar vindt het lastig om de juiste vertaalslag naar

uw doelgroep te maken”.

Als ondernemer weet u precies wat er mis gaat binnen uw onderneming, maar u heeft er moeite mee om uw eigen oplossingen ook daadwerkelijk in daden om te zetten. Door de ruime ervaring waarover wij beschikken in soortgelijke situaties kunnen wij functioneren als uw sparringpartner. Als zodanig adviseren en begeleiden wij u bij het uitwerken en oplossen van zakelijke problemen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een heldere financiële rapportering. Dit levert doorgaans veel inzicht op over wat er zoal mogelijk is. Kortom, u krijgt van ons een advies waar u ook daadwerkelijk mee aan de slag kunt!

U heeft minder kosten!

De kreet “de kosten rijzen de pan uit”, klinkt u niet vreemd in de oren. Wij helpen u om het deksel stevig op de pan te houden. Sommige kosten stijgen jaarlijks zonder dat u er zicht op heeft. Van andere kosten heeft u soms zelfs niet in de gaten dat ze (gestaag) toenemen. Om de hand op de knip te houden is het noodzakelijk om jaarlijks een begroting op te stellen en deze begroting periodiek (maandelijks of per kwartaal) te toetsen aan de werkelijke inkomsten en uitgaven. Op deze wijze kunt u uw uitgavenpatroon tijdig bijsturen en heeft u aan het eind van het jaar het gevoel dat uw arbeid niet voor niets is geweest.

U genereert meer rendement!

Rendement kunt u enerzijds behalen door een hogere marge op uw product of dienst te genereren, maar tevens door de kosten eens goed onder de loep te nemen. Vooral in tijden van crisis kan het problematisch zijn om uw prijzen met de inflatie en de gestegen kosten te verhogen.

Dan is het vooral zaak om de kosten in uw organisatie, op elke afdeling scherp in de gaten te houden. Zijn er bijvoorbeeld overbodige abonnementen, wordt er niet te veel aan representatiekosten uitgegeven of is de voorraad niet te hoog opgelopen.

Het is dus zaak om extra goed op al uw kosten te letten. Van de ondernemer wordt meer creativiteit en ondernemingsgeest verlangd en wij helpen u graag om u daarin te ondersteunen.

U heeft minder rompslomp!

Rompslomp! Zo wordt dikwijls de administratie ervaren door ondernemers. Een deugdelijke administratie is de financiële slagader van uw onderneming. Doordat DGD als geen ander de kneepjes van het vak in deze kent, kunnen wij u hier veel zorgen besparen. Door uw administratie eenvoudigweg goed te in te richten, kan veel tijd en ergernis voorkomen worden. Wij wijzen u erop dat tijdige facturatie veel liquiditeitsproblemen kan voorkomen. Onze ervaring leert dat ondernemers die zelf hun administratie goed op orde hebben, sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied en beter zijn voorbereid op een stagnerende markt. Het vergt tijd om uw administratie bij te werken en actueel te houden. Door middel van professionele ondersteuning, die u van DGD kunt verwachten, heeft u echter aanmerkelijk minder rompslomp dan voorheen en kunt u uw administratie gebruiken om meer sturing te geven aan uw organisatie.

België

Er wonen een aanzienlijk aantal mensen in de grensstreek die in Nederland wonen en werkzaam zijn in België of vice versa.

Deze beide situaties creëren fiscale mogelijkheden maar kunnen soms ook voor problemen zorgen. Wim van Gastel, een van de vennoten, vele jaren in België woonachtig, heeft zich gespecialiseerd in grensoverschrijdende situaties. We hebben inmiddels een netwerk opgebouwd van Belgische en Nederlandse fiscalisten, die ons hierin ondersteunen.

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons, om uw specifieke situatie door te laten lichten.

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken vanzelfsprekend, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]
    Nieuws