Menu

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

De vereniging of stichting

Stichtingen en verenigingen worden in bepaalde gevallen ook als onderneming beschouwd. Uw stichting of vereniging betaalt dan over de winst vennootschapsbelasting. Om te beoordelen of u ondernemer bent, letten de Belastingdienst in grote lijnen op de punten die ook gelden voor de kwalificatie ondernemer in de inkomstenbelasting. De oprichting van de vereniging en stichting geschied middels notariële akte.

bestuur vereniging of stichting

Als bestuurder van een stichting of vereniging kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de stichting of vereniging.

Voor de omzetbelasting is de stichting of vereniging ondernemer als zij voldoet aan de eisen van ondernemerschap.. Als er sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, gelden ook voor stichtingen en verenigingen de normale regels voor de omzetbelasting.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben dan verzoeken wij u met
ons contact op te nemen.

Bel terug

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staan kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]