Menu

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

Rechtsvormen

Wanneer u als ondernemer start, is een van de eerste keuzes die gemaakt dient te worden in welke rechtsvorm dit gaat geschieden.

de verschillende rechtsvormen

Eenmanszaak
Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
Vennootschap onder firma
Maatschap
Commanditaire vennootschap
Vereniging/stichting
Coöperatie

Om de juiste keuze voor de rechtsvorm te maken zijn een aantal zaken belangrijk zoals: maakt u de start alleen of gaat u samenwerken met anderen. Worden er arbeid, goederen of liquide middelen ingebracht. Ook aansprakelijkheid en fiscale motieven spelen een belangrijke rol bij de keuze van de rechtsvorm. Welke rechtsvorm ook gekozen wordt, belangrijk blijft het om niet alleen naar zakelijke, maar ook naar privé aspecten te kijken!

Bel terug

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staan kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]