Menu

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

De Naamloze Vennootschap

Net zoals de B.V. is de Naamloze Vennootschap (N.V.) een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn, anders dan bij de B.V. vrij overdraagbaar.

Vereisten Naamloze Vennootschap

Aan de oprichting van een N.V. worden dezelfde eisen gesteld als aan de oprichting van een B.V. Bij oprichting is vereist dat er een minimumkapitaal (zijnde € 45.000) in de
vennootschap gestort moet worden. Jaarlijks dient de N.V. de jaarstukken (met minimale
wettelijke vereisten) te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien men dit nalaat kan
dit bij faillissement een reden zijn voor een curator om hoofdelijke aansprakelijkheid te
bevelen voor de bestuurders.

Voor het overige gelden ten aanzien van aansprakelijkheid, sociale zekerheid, continuïteit
etc. dezelfde vereisten als voor de B.V.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben dan verzoeken wij u met
ons contact op te nemen

Bel terug

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staan kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]