Menu

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

De maatschap

In het geval van een maatschap oefent u een vrij beroep uit in samenwerking met anderen (uw ‘maten’). De maatschapvorm wordt vaak gekozen door (vrije) beroepsbeoefenaars, zoals accountants, artsen of fysiotherapeuten.U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen. De oprichting is verder vormvrij. Elke maat van de maatschap die aan de criteria voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting en kan dus gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers. Voor de btw is de maatschap ondernemer. De btw-regels zijn op de maatschap van toepassing. De maten zijn voor de btw geen ondernemer. Als u namens de maatschap personeel in dienst neemt, krijgt de maatschap te maken met loonheffingen. Vanaf 1 juli 2008 is de maatschap verplicht zich te laten inschrijven in het handelsregister.

Aansprakelijkheid

De maatschap is geen rechtspersoon. Elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. Volgens de wet eindigt de maatschap als een van de maten uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kan in de maatschapovereenkomst worden opgenomen dat de overblijvende maten de maatschap (al dan niet met een nieuwe maat) voort zetten.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Bel terug

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staan kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]