Menu

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

De eenmanszaak

Bij oprichting van een eenmanszaak, bent u de zelfstandige als eigenaar en oprichter. Een eenmanszaak kan anders dan de naam doet vermoeden wel personeel in dienst nemen. U bent geheel vrij in het eigen handelen en beslissingen nemen.

De oprichting van een eenmanszaak is geheel vormvrij en er behoeft geen akte bij de Notaris te worden opgemaakt. Inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is verplicht. Dit geldt vanaf 1 juli 2008 tevens voor de zogenaamde vrijeberoepen.

Aansprakelijkheid

De eigenaar is zelf volledig (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle handelingen vanuit zijn eenmanszaak. Dit betekent dat schuldeisers van de onderneming zich kunnen verhalen op het privé vermogen en privé schuldeisers kunnen zich verhalen op het ondernemingsvermogen.

Houdt u er dus rekening mee, dat als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, alle bezittingen van de partner ook vallen onder deze aansprakelijkheid. Middels het maken van huwelijkse voorwaarden kan dit worden voorkomen. In de praktijk blijkt echter, dat ondanks het laten opstellen van huwelijkse voorwaarden, financiers bij het verstrekken van een lening de partner laten meetekenen, zodat deze dan ook aansprakelijk kan worden gesteld.

Het rendement behaald bij een eenmanszaak wordt belast in Box I. Indien u kwalificeert voor de Belastingdienst als ondernemer (kortgezegd: streven naar winst, zelfstandig zijn, meerdere klanten hebben) en u werkt in uw onderneming op jaarbasis meer dan 1225 uur krijgt u een aantal ondernemersfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling. De hoogte van deze faciliteiten zijn mede afhankelijk van de hoogte van uw winst.

Daar er bij een eenmanszaak geen onderscheid is tussen privé en de zaak zult u zelf zorg dienen te dragen voor onder andere een voorziening voor pensioen en een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Bel terug

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staan kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]