Menu

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

De coöperatie

Een coöperatie is een eigen rechtsvorm die echter nauw aan de vereniging is verwant. Veel van de wettelijke bepalingen die voor de vereniging gelden, gelden ook voor de coöperatie. Er is echter een opmerkelijke uitzondering: in tegenstelling tot een vereniging mag de coöperatie winst uitkeren aan haar leden. Een coöperatie moet worden opgericht door minimaal twee personen. De oprichting geschied middels notariële akte en dient te worden
ingeschreven in het handelsregister. Eveneens dienen jaarlijks de jaarstukken te worden
gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel.

kenmerken

Kenmerk van een coöperatie is dan ook dat zij voorziet in de economische behoeften van haar leden. De coöperatie oefent een bedrijf uit of treedt op als beheersmaatschappij van een (meestal door de coöperatie zelf opgerichte) dochtermaatschappij waarin de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht.

Het woord coöperatie moet in de bedrijfsnaam opgenomen worden die wordt afgesloten
met de letters WA, BA of UA. Die afkortingen geven aan onder welke
aansprakelijkheidregeling de leden van de coöperatie vallen: wettelijke aansprakelijkheid,
beperkte aansprakelijkheid of uitgesloten aansprakelijkheid.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Bel terug

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staan kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]