Menu

Heeft u vragen?

0165 39 56 77

De commanditaire vennootschap

Voor een commanditaire vennootschap (C.V.) gelden grotendeels dezelfde regels als voor
een V.O.F.. De oprichting van de C.V. is vormvrij. Het verschil is dat een C.V. behalve de
gewone vennoten (de ‘beherende’ vennoten) ook nog zogenoemde stille vennoten heeft. De stille vennoten brengen geld in de C.V. in, maar bemoeien zich niet met de verdere gang van zaken van de onderneming. Elke beherende vennoot die aan de eisen voldoet, geldt voor de inkomstenbelasting als ondernemer. Als hij voldoet aan het urencriterium, kan hij dus gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers. De stille vennoot is geen ondernemer, omdat hij niet rechtstreeks aansprakelijk is voor de schulden van de
onderneming. De inkomsten van deze vennoot worden wel belast als ‘winst uit
onderneming’ en hij komt ook in aanmerking voor ondernemingsfaciliteiten die te maken
hebben met investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek). Op de overige
ondernemingsfaciliteiten heeft de stille vennoot geen recht.

Voor de btw is de C.V. als geheel ondernemer. De btw-regels zijn op de C.V. van
toepassing. Als u namens de C.V. personeel in dienst neemt, krijgt de C.V. te maken met
loonheffingen.

Rechtspersoon

De C.V. is geen rechtspersoon. Elke beherende vennoot is met zijn persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de C.V. De stille vennoten lopen het risico hun ingebrachte kapitaal te verliezen. Voor de schulden van de C.V. zijn zij alleen hoofdelijk aansprakelijk als zij zich toch bemoeien met de gang van zaken in de onderneming of als hun naam gebruikt wordt in de C.V.

Volgens de wet eindigt de C.V. als een van de vennoten uittreedt of overlijdt. Het
voortbestaan van de onderneming kan in het C.V. contract wordt gewaarborgd.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben dan verzoeken wij u met
ons contact op te nemen.

Bel terug

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij DGD staan kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    [_post_title]