Wij zoeken nieuwe collega’s. Bekijk hier alle vacatures

8 november 2023

DGD financiële partners zet in op groei!

Roosendaal – Steeds meer MKB’ers doen een beroep op DGD financiële partners die al jarenlang bekend staan om hun uitgebreide expertise en persoonlijke aanpak. De medewerkers van DGD mogen dan alles van cijfers weten, een nummer zijn de ondernemers die zij financieel ontzorgen en adviseren zeker niet. DGD is dus groeiende, zelfs fysiek. Per 1 januari 2022 nemen zij namelijk Administratiekantoor Bartels uit Hoogerheide over. Dit kantoor zal vanaf dan verdergaan onder de naam: Bartels financiële partners.

“Als ondernemer wil je je bedrijf toekomstbestendig maken, zonder je eigenheid te verliezen. Dat begrijpen wij heel goed, we zijn immers zelf ook ondernemers.” Aan het woord is Ruud van Dijk, die samen met Wim van Gastel aan de basis staat van DGD. “Zelf kiezen we er ook bewust voor om zelfstandig te blijven. Dat maakt ons flexibel, snel, toegankelijk en vooral menselijk. Bij financiële dienstverlening komt zoveel meer kijken dan alleen een correcte administratie. Wij buigen ons over alles wat financiële gevolgen heeft voor een bedrijf, zoals prognoses, overnames, beëindiging en start van een onderneming. Processen dus die grote impact hebben. Daarom willen wij onze klanten echt kénnen. Voor ons betekent dat luisteren naar hun visie en wensen. Die vertalen we naar een advies dat past bij de ondernemer, het bedrijf en de fase waarin die zich bevinden. Om dit alles fiscaal te optimaliseren heeft DGD vanaf 2021 een ervaren fiscaal adviseur in dienst genomen. Daarbij staat eerlijkheid altijd voorop. Je moet jezelf kunnen blijven aankijken in de spiegel, vinden wij.”

Heldere communicatie

“Daarnaast is de manier waarop je communiceert allesbepalend”, vult Mike Bodelier aan. Deze nog relatief jonge financieel professional en IT-specialist mag zich sinds 2019 mede-eigenaar van DGD noemen. Niet dat hij dit zelf ter sprake brengt, want net als Ruud en Wim hecht hij veel meer waarde aan collegialiteit dan aan welke titel ook. “Iedereen bij DGD is gelijkwaardig en heeft weer een andere expertise, waardoor we elkaar naadloos aanvullen. Dit doen we echt sámen”, benadrukt Mike. Onbewust schetst hij daarmee ook de manier waarop DGD met haar klanten omgaat, hetgeen Ruud grif beaamt: “Ons klantencontact is inderdaad ook gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Wij zien het als een volwaardige samenwerking. Natuurlijk ligt de beslissing bij de klant, maar om tot financieel gezonde beslissingen te komen, denken we op verzoek graag mee en vooruit. We weten heel goed waar onze krachten liggen. Staan we ergens niet achter, doen we het niet. En weten we iets niet, geven we dat aan. We kennen genoeg specialisten die het antwoord wél weten.”

Bartels financiële partners

Ondanks de groei, weet DGD toch de authenticiteit en betrokkenheid te behouden die bij een kleinschalig kantoor horen. “Of een ondernemer nu één keer per jaar contact wil of juist behoefte heeft aan intensievere begeleiding, de band die wij met onze klanten onderhouden is altijd persoonlijk. Daar doen we geen concessies aan. Ook niet aan de no-nonsense mentaliteit die ons bedrijf eigen is en aan de hoge arbeidsethos die we hanteren”, zegt Ruud stellig. “Datzelfde geldt voor Dre van Gastel, de huidige eigenaar van Administratiekantoor Bartels in Hoogerheide. Gezien zijn leeftijd zocht hij opvolging, zodat het met zorg opgebouwde kantoor kon blijven voortbestaan. Het bleek te klikken tussen ons. Een en ander heeft geleid tot de overname die begin volgend jaar officieel van kracht is. Het karakter van dat kantoor blijft behouden, net als de locatie. Wel verandert de naam in Bartels financiële partners. Met deze overname zijn we in totaal met 25 collega’s of beter gezegd specialisten die MKB’ers uit elke denkbare branche administratieve ondersteuning en financiële adviezen bieden.”

Innovatie stopt nooit!

“We zetten dus vol in op de toekomst”, vat Mike de ontwikkelingen in het afgelopen jaar in een paar woorden samen. “Daaronder valt ook de uitbreiding van ons team met een aantal jongere krachten. Zij brengen ieder een eigen dynamiek en meerwaarde mee. Het maakt het uitwisselen en delen van de kennis die we ieder individueel hebben nóg leuker en maakt ons als team nóg sterker. Daar profiteren onze klanten dan weer van. En zo hoort het ook, om hen draait het immers allemaal.”

Relevante artikelen

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer zijn gesteld over ontwikkelingen in de grenswerkersproblematiek. Per 1 juli 2023 is geregeld dat

Lees hier meer

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van elektriciteit wordt afgebouwd, verworpen. Volgens het wetsvoorstel zou de bestaande salderingsregeling tussen 1 januari 2025 en 1 januari 2031 geleidelijk

Lees hier meer

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is een instrument voor koolstofcorrectie aan de buitengrenzen van de EU. Tot en met 31 december 2025 loopt een overgangsperiode. In deze periode moeten

Lees hier meer

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst die is

Lees hier meer

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers verzamelen en rapporteren wanneer zij in een kalenderjaar 30 of meer transacties verrichten of meer dan € 2.000 verdienen met transacties. Over de

Lees hier meer

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in ‘postzegelperceeltjes’. De belastingplichtige zocht gegadigden voor deze percelen. Indien een koper toehapte, verkocht de belastingplichtige de

Lees hier meer