Wij zoeken nieuwe collega’s. Bekijk hier alle vacatures

8 november 2023

DGD financiële partners zet in op groei!

Roosendaal – Steeds meer MKB’ers doen een beroep op DGD financiële partners die al jarenlang bekend staan om hun uitgebreide expertise en persoonlijke aanpak. De medewerkers van DGD mogen dan alles van cijfers weten, een nummer zijn de ondernemers die zij financieel ontzorgen en adviseren zeker niet. DGD is dus groeiende, zelfs fysiek. Per 1 … Continued

Roosendaal – Steeds meer MKB’ers doen een beroep op DGD financiële partners die al jarenlang bekend staan om hun uitgebreide expertise en persoonlijke aanpak. De medewerkers van DGD mogen dan alles van cijfers weten, een nummer zijn de ondernemers die zij financieel ontzorgen en adviseren zeker niet. DGD is dus groeiende, zelfs fysiek. Per 1 januari 2022 nemen zij namelijk Administratiekantoor Bartels uit Hoogerheide over. Dit kantoor zal vanaf dan verdergaan onder de naam: Bartels financiële partners.

“Als ondernemer wil je je bedrijf toekomstbestendig maken, zonder je eigenheid te verliezen. Dat begrijpen wij heel goed, we zijn immers zelf ook ondernemers.” Aan het woord is Ruud van Dijk, die samen met Wim van Gastel aan de basis staat van DGD. “Zelf kiezen we er ook bewust voor om zelfstandig te blijven. Dat maakt ons flexibel, snel, toegankelijk en vooral menselijk. Bij financiële dienstverlening komt zoveel meer kijken dan alleen een correcte administratie. Wij buigen ons over alles wat financiële gevolgen heeft voor een bedrijf, zoals prognoses, overnames, beëindiging en start van een onderneming. Processen dus die grote impact hebben. Daarom willen wij onze klanten echt kénnen. Voor ons betekent dat luisteren naar hun visie en wensen. Die vertalen we naar een advies dat past bij de ondernemer, het bedrijf en de fase waarin die zich bevinden. Om dit alles fiscaal te optimaliseren heeft DGD vanaf 2021 een ervaren fiscaal adviseur in dienst genomen. Daarbij staat eerlijkheid altijd voorop. Je moet jezelf kunnen blijven aankijken in de spiegel, vinden wij.”

Heldere communicatie

“Daarnaast is de manier waarop je communiceert allesbepalend”, vult Mike Bodelier aan. Deze nog relatief jonge financieel professional en IT-specialist mag zich sinds 2019 mede-eigenaar van DGD noemen. Niet dat hij dit zelf ter sprake brengt, want net als Ruud en Wim hecht hij veel meer waarde aan collegialiteit dan aan welke titel ook. “Iedereen bij DGD is gelijkwaardig en heeft weer een andere expertise, waardoor we elkaar naadloos aanvullen. Dit doen we echt sámen”, benadrukt Mike. Onbewust schetst hij daarmee ook de manier waarop DGD met haar klanten omgaat, hetgeen Ruud grif beaamt: “Ons klantencontact is inderdaad ook gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Wij zien het als een volwaardige samenwerking. Natuurlijk ligt de beslissing bij de klant, maar om tot financieel gezonde beslissingen te komen, denken we op verzoek graag mee en vooruit. We weten heel goed waar onze krachten liggen. Staan we ergens niet achter, doen we het niet. En weten we iets niet, geven we dat aan. We kennen genoeg specialisten die het antwoord wél weten.”

Bartels financiële partners

Ondanks de groei, weet DGD toch de authenticiteit en betrokkenheid te behouden die bij een kleinschalig kantoor horen. “Of een ondernemer nu één keer per jaar contact wil of juist behoefte heeft aan intensievere begeleiding, de band die wij met onze klanten onderhouden is altijd persoonlijk. Daar doen we geen concessies aan. Ook niet aan de no-nonsense mentaliteit die ons bedrijf eigen is en aan de hoge arbeidsethos die we hanteren”, zegt Ruud stellig. “Datzelfde geldt voor Dre van Gastel, de huidige eigenaar van Administratiekantoor Bartels in Hoogerheide. Gezien zijn leeftijd zocht hij opvolging, zodat het met zorg opgebouwde kantoor kon blijven voortbestaan. Het bleek te klikken tussen ons. Een en ander heeft geleid tot de overname die begin volgend jaar officieel van kracht is. Het karakter van dat kantoor blijft behouden, net als de locatie. Wel verandert de naam in Bartels financiële partners. Met deze overname zijn we in totaal met 25 collega’s of beter gezegd specialisten die MKB’ers uit elke denkbare branche administratieve ondersteuning en financiële adviezen bieden.”

Innovatie stopt nooit!

“We zetten dus vol in op de toekomst”, vat Mike de ontwikkelingen in het afgelopen jaar in een paar woorden samen. “Daaronder valt ook de uitbreiding van ons team met een aantal jongere krachten. Zij brengen ieder een eigen dynamiek en meerwaarde mee. Het maakt het uitwisselen en delen van de kennis die we ieder individueel hebben nóg leuker en maakt ons als team nóg sterker. Daar profiteren onze klanten dan weer van. En zo hoort het ook, om hen draait het immers allemaal.”

Relevante artikelen

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voor het opleggen van een navorderingsaanslag moet de inspecteur beschikken over een nieuw feit. Dat is een feit dat ten tijde van het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend … Continued

Lees hier meer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen wordt door de Belastingdienst in een verliesbeschikking vastgesteld. De verrekening van een verlies wordt ook bij beschikking vastgesteld. Wanneer een aanvankelijk vastgesteld verlies later wordt gewijzigd, bijvoorbeeld door het opleggen van een … Continued

Lees hier meer

Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure in belastingzaken is overschreden, kan de belanghebbende een verzoek om toekenning van een vergoeding van immateriële schade indienen. Voor de behandeling van een zaak in hoger beroep geldt een termijn van twee jaar als redelijk. Hof Amsterdam constateerde in een procedure dat de termijn van … Continued

Lees hier meer

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

Ondernemers, die in 2022 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2022 moet vóór 1 oktober 2023 zijn ingediend. Dat kan via de website van de Belastingdienst: https://eubtw.belastingdienst.nl/netp/. Verzoeken, die later binnenkomen, worden mogelijk niet meer in behandeling genomen. … Continued

Lees hier meer

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is vermindering van de CO2-uitstoot. Deze vermindering moet ten dele bereikt worden door een verlaging van het energiegebruik van gebouwen. De Dumava-regeling is een subsidieregeling, die eigenaren van maatschappelijk vastgoed wil stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. De regeling zal tot 2030 jaarlijks worden opengesteld. … Continued

Lees hier meer

Aanpassingen box 3

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het bijbehorende hoge forfaitaire rendement, worden alsnog overgebracht naar de categorie banktegoeden. Het gaat om het aandeel in de reserves van een vereniging van eigenaars (VvE) van appartementen en om geld, dat op een derdengeldenrekening van een notaris of een gerechtsdeurwaarder … Continued

Lees hier meer