Wij zoeken nieuwe collega’s. Bekijk hier alle vacatures

8 november 2023

Co-creatie met Exact en accountants

Elk jaar dient er een jaarrekening te worden opgesteld. Dit wil men natuurlijk zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk aanpakken. Samen met Van der Veen & Kromhout accountants en adviseurs en Exact zijn er twee soorten tools ontwikkeld: Exact Online Jaarrekening en Werkprogramma Gemak.

 

Online Jaarrekening van Exact & Werkprogramma Gemak

De tool die is ontwikkeld is een complete rapportagetool waarmee accountants of boekhouders gemakkelijk de jaarrekening kunnen opmaken. Naast deze functie kunnen er tussentijdse rapportages en kredietrapportages worden opgesteld. Door deze functies kunnen kantoren betere en duidelijkere inzichten krijgen in de rode draad van werkzaamheden per dossier. Werkprogramma Gemak is ontwikkeld om doorlooptijden te verkorten en daarnaast ook de klanttevredenheid te verhogen.

Input van DGD Financiële Partners

Wij hebben deelgenomen aan de co-creatie voor Online Jaarrekening. Door accountants en IT’ers samen te laten werken door middel van co-creatie, zijn wij van mening dat we hierdoor een goede tool kunnen ontwikkelen. Onze input zit voornamelijk in het stuk flexibiliteit en gebruiksgemak. Dit zijn wel de vereisten voor de software vinden wij. Een voorbeeld is dat je nu nog geen bedrijfshuisstijl kan integreren of eigen categorieën kan maken in een rapport. Dit zijn natuurlijk niet de belangrijkste aspecten, maar wel de details die het kunnen maken en wat tegenwoordig de standaard moet zijn. Wij zullen natuurlijk niet stilstaan. Door regelmatig samen te zitten en te kijken wat we nu met elkaar hebben bereikt, kunnen we zo kijken wat er de volgende periode moet worden aangepakt. Alleen zo verwachten we een flinke vooruitgang.

 

Het hele artikel lezen? Lees hier meer over de co-creatie tussen Exact en accountants.

Relevante artikelen

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer zijn gesteld over ontwikkelingen in de grenswerkersproblematiek. Per 1 juli 2023 is geregeld dat

Lees hier meer

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van elektriciteit wordt afgebouwd, verworpen. Volgens het wetsvoorstel zou de bestaande salderingsregeling tussen 1 januari 2025 en 1 januari 2031 geleidelijk

Lees hier meer

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is een instrument voor koolstofcorrectie aan de buitengrenzen van de EU. Tot en met 31 december 2025 loopt een overgangsperiode. In deze periode moeten

Lees hier meer

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst die is

Lees hier meer

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers verzamelen en rapporteren wanneer zij in een kalenderjaar 30 of meer transacties verrichten of meer dan € 2.000 verdienen met transacties. Over de

Lees hier meer

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in ‘postzegelperceeltjes’. De belastingplichtige zocht gegadigden voor deze percelen. Indien een koper toehapte, verkocht de belastingplichtige de

Lees hier meer