Wij zoeken nieuwe collega’s. Bekijk hier alle vacatures

8 november 2023

Co-creatie met Exact en accountants

Elk jaar dient er een jaarrekening te worden opgesteld. Dit wil men natuurlijk zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk aanpakken. Samen met Van der Veen & Kromhout accountants en adviseurs en Exact zijn er twee soorten tools ontwikkeld: Exact Online Jaarrekening en Werkprogramma Gemak.   Online Jaarrekening van Exact & Werkprogramma Gemak De tool die is ontwikkeld is een complete … Continued

Elk jaar dient er een jaarrekening te worden opgesteld. Dit wil men natuurlijk zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk aanpakken. Samen met Van der Veen & Kromhout accountants en adviseurs en Exact zijn er twee soorten tools ontwikkeld: Exact Online Jaarrekening en Werkprogramma Gemak.

 

Online Jaarrekening van Exact & Werkprogramma Gemak

De tool die is ontwikkeld is een complete rapportagetool waarmee accountants of boekhouders gemakkelijk de jaarrekening kunnen opmaken. Naast deze functie kunnen er tussentijdse rapportages en kredietrapportages worden opgesteld. Door deze functies kunnen kantoren betere en duidelijkere inzichten krijgen in de rode draad van werkzaamheden per dossier. Werkprogramma Gemak is ontwikkeld om doorlooptijden te verkorten en daarnaast ook de klanttevredenheid te verhogen.

Input van DGD Financiële Partners

Wij hebben deelgenomen aan de co-creatie voor Online Jaarrekening. Door accountants en IT’ers samen te laten werken door middel van co-creatie, zijn wij van mening dat we hierdoor een goede tool kunnen ontwikkelen. Onze input zit voornamelijk in het stuk flexibiliteit en gebruiksgemak. Dit zijn wel de vereisten voor de software vinden wij. Een voorbeeld is dat je nu nog geen bedrijfshuisstijl kan integreren of eigen categorieën kan maken in een rapport. Dit zijn natuurlijk niet de belangrijkste aspecten, maar wel de details die het kunnen maken en wat tegenwoordig de standaard moet zijn. Wij zullen natuurlijk niet stilstaan. Door regelmatig samen te zitten en te kijken wat we nu met elkaar hebben bereikt, kunnen we zo kijken wat er de volgende periode moet worden aangepakt. Alleen zo verwachten we een flinke vooruitgang.

 

Het hele artikel lezen? Lees hier meer over de co-creatie tussen Exact en accountants.

Relevante artikelen

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voor het opleggen van een navorderingsaanslag moet de inspecteur beschikken over een nieuw feit. Dat is een feit dat ten tijde van het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend … Continued

Lees hier meer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen wordt door de Belastingdienst in een verliesbeschikking vastgesteld. De verrekening van een verlies wordt ook bij beschikking vastgesteld. Wanneer een aanvankelijk vastgesteld verlies later wordt gewijzigd, bijvoorbeeld door het opleggen van een … Continued

Lees hier meer

Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure in belastingzaken is overschreden, kan de belanghebbende een verzoek om toekenning van een vergoeding van immateriële schade indienen. Voor de behandeling van een zaak in hoger beroep geldt een termijn van twee jaar als redelijk. Hof Amsterdam constateerde in een procedure dat de termijn van … Continued

Lees hier meer

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

Ondernemers, die in 2022 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2022 moet vóór 1 oktober 2023 zijn ingediend. Dat kan via de website van de Belastingdienst: https://eubtw.belastingdienst.nl/netp/. Verzoeken, die later binnenkomen, worden mogelijk niet meer in behandeling genomen. … Continued

Lees hier meer

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is vermindering van de CO2-uitstoot. Deze vermindering moet ten dele bereikt worden door een verlaging van het energiegebruik van gebouwen. De Dumava-regeling is een subsidieregeling, die eigenaren van maatschappelijk vastgoed wil stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. De regeling zal tot 2030 jaarlijks worden opengesteld. … Continued

Lees hier meer

Aanpassingen box 3

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het bijbehorende hoge forfaitaire rendement, worden alsnog overgebracht naar de categorie banktegoeden. Het gaat om het aandeel in de reserves van een vereniging van eigenaars (VvE) van appartementen en om geld, dat op een derdengeldenrekening van een notaris of een gerechtsdeurwaarder … Continued

Lees hier meer